NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Ministarstvo turizma pripremilo je Nacrt prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je stavljen na javnu raspravu na e – Savjetovanju. Cilj ovog Nacrta je dodano pojednostavljenje i izjednačavanje uvjeta za pružanje usluga u turizmu, a osnovne izmjene se odnose na izmjene vezane uz usklađivanje Zakona s Direktivom (EU) 2015/2302 te pružanje usluga turističkog vodiča i poslovanje u agencijama.

U kontekstu izmjena vezanih uz usklađivanje Zakona s Direktivom (EU) 2015/2302, predlažu se opsežnije izmjene u segmentu zaštite prava potrošača, posebice kod on – line poslovanja na način da se stvara potreba veće transparentnosti i pravne sigurnosti za putnike i trgovce. Navedeno se nastoji postići kroz predlaganje obaveznog sadržaja Ugovora o putovanjima u paket aranžmanima uz pružanje posebne zaštite putnicima u slučaju nesolventnosti organizatora putovanja.

U kontekstu pružanja usluga turističkih vodiča između ostalog predlažu se izmjene vezane uz stručni ispit. Prema novom Nacrtu predlaže se da opći dio ispita obuhvati cijelo područje RH dok bi posebni dijelovi obuhvatili pojedine zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama. Na taj način, domaćim vodičima pružiti će se mnogo šire mogućnosti poslovanja.

Vezano uz poslovanje turističkih agencija najznačajnije izmjene se odnose na prijedlog obaveze samo jednog zaposlenog voditelja poslova za sve prostore u kojima posluje turistička agencija, a ne po svakoj poslovnici kao što je trenutno. Nadalje, Nacrt donosi detaljnije propisane oblike turističke ponude koji su do sada bili nedostatno regulirani ili uopće nisu bili regulirani zakonom (npr. u segmentu zdravstvenog, kongresnog, nautičkog turizma, turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, usluge iznajmljivanja vozila te usluge turističkog ronjenja).

Navedeni Nacrt Zakona o pružanju usluga u turizmu biti će dostupan na e – Savjetovanju sve do 26. srpnja 2017. godine.