NACRT NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.1

NACRT NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.1

Na portalu esavjetovanja objavljena su tri Nacrta natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Radi se o sljedećim Nacrtima:

  • Tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo.
  • Tip operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“
  • Tip operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Svoje prijedloge i komentare možete ostaviti do 11.11.2019.