NACIONALNI PROGRAM REFORMI I PROGRAM KONVERGENCIJE

NACIONALNI PROGRAM REFORMI I PROGRAM KONVERGENCIJE

Vlada RH je u četvrtak, 30. travnja 2020. godine, donijela Nacionalni program reformi za 2020. i Program konvergencije Republike Hrvatske za 2020. i 2021. godinu koji u dijelu ekonomske politike sadrži tri ključna cilja:

• održivi gospodarski rast i razvoj,
• povezivanje obrazovanja s tržištem rada i
• održivost javnih financija.

Za ostvarivanje tih ciljeva utvrđeno je 25 mjera ekonomske politike grupiranih u 10 reformskih prioriteta:
• unaprjeđenje poslovnog okruženja
• investicijska politika okrenuta budućnosti
• poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
• unaprjeđenje javne uprave
• poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava
• obrazovanje i osposobljavanje u skladu s potrebama tržišta rada
• jačanje okvira za upravljanje javnim financijama i provedbu fiskalne konsolidacije
• poticanje demografske revitalizacije
• unaprjeđenje sustava socijalne skrbi
• osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava.

U programu konvergencije za ovu godinu se projicira pad BDP-a od 9,4 posto, a za iduću godinu oporavak po stopi od 6,1 posto.

Očekuje se da će proračun opće države zabilježiti manjak od 6,8 posto BDP-a ili 24,8 milijardi kuna u 2020., a u 2021. godini projicirano je smanjenje manjka proračuna opće države na 2,4 posto BDP-a.

Ministar Marić naglasio je da glavni kontekst donošenja Nacionalnog programa reformi za 2020. godinu i Plan konvergencije za 2020. i 2021. godinu, čine razorni gospodarski učinci globalne pandemije korona virusa, ali je istaknuo da je Hrvatska aktualnu krizu dočekala znatno spremnije nego globalnu krizu 2008. godine.

Također, prihvaćen je Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2020., a kako je istaknuo ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, plan sadrži deset mjera čijom će se provedbom gospodarstvo rasteretiti za dodatnih 686,6 milijuna kuna.

Akcijski plan 2020. sadrži sljedeće administrativne postupke:

1. Optimizacija i digitalizacija postupka ostvarivanja prava u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja
2. Digitalizacija postupka evidencije podataka iz mirovinskog osiguranja
3. Elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
4. Digitalizacija postupka povrata isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad
5. Uspostava jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada
6. Pojednostavljenje administrativnih zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada (rad u prostoru koji nije prostor poslodavca ili rad kod kuće) za male rizike
7. Digitalizacija postupka ishođenja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak za pravne osobe
8. Uspostava elektroničke komunikacije između pravnih osoba i sudova
9. Digitalizacija podnošenja zahtjeva za jednostavno priključenje na mrežu električne energije
10. Uvođenje digitalizirane građevinske knjige e-Građevinski dnevnik.

Više informacija pronađite OVDJE.