NACIONALNI PČELARSKI PROGRAM ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

NACIONALNI PČELARSKI PROGRAM ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Financijska sredstva za provedbu Programa u 2017. i 2018. godini u iznosu od 17.227.768 kuna godišnje osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu na pozicijama Ministarstva poljoprivrede. Sredstva potrebna za provedbu Programa u 2019. godini u istom godišnjem iznosu od 17.227.768 kuna Ministarstvo poljoprivrede osigurat će u okviru svog utvrđenog limita ukupnih rashoda.

Ciljevi pčelarskog programa su:

 • Poboljšanje tehničkih uvjeta pčelarenja
 • Zdravlje i vitalnost pčelinjih zajednica
 • Sigurnost i kvaliteta pčelinjih proizvoda te njihova pozicija na tržištu
 • Primijenjena istraživanja

Provedbom mjera iz pčelarskog programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru.

Mjere koje će se provoditi su:

 • tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara
 • suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze
 • racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
 • mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost
 • obnavljanje pčelinjeg fonda
 • suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda
 • praćenje tržišta
 • poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Razdoblje trajanja pčelarskog programa je od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2019. godine.

Više informacija je dostupno na sljedećoj POVEZNICI.