NACIONALNE POTPORE ZA 2020. GODINU

NACIONALNE POTPORE ZA 2020. GODINU

Na stranicama Agencije za plaćanja za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj objavljeni su rokovi i uvjeti prihvatljivosti za ostvarivanje prava na nacionalnu potporu za 2020. godinu.

Mjera

Rok podnošenja zahtjeva

Način podnošenja zahtjeva

POTPORA ZA UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE

 2. ožujka do 10. lipnja

U podružnicama APPRRR ili putem AGRONET-a
POTPORA ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA

 2. ožujka do 10. lipnja

U podružnicama APPRRR ili putem AGRONET-a
POTPORA ZA UZGOJ IZVORNIH PASMINA PERADI

 2. ožujka do 10. lipnja

U podružnicama APPRRR ili putem AGRONET-a
POTPORA ZA UZGOJ JUNICA (mliječnih i kombiniranih pasmina)

 2. ožujka do 15. svibnja

U podružnicama APPRRR ili putem AGRONET-a
POTPORA ZA KUPOVINU JUNICA

 sukladno Javnom pozivu koji objavljuje  Ministarstvo poljoprivrede

Prijava na javni poziv koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede

Više informacija kao i uvjete prihvatljivosti za pojedinu mjeru možete pronaći OVDJE.