NACIONALNA ZAKLADA SUFINANCIRA 20% VRIJEDNOSTI EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

NACIONALNA ZAKLADA SUFINANCIRA 20% VRIJEDNOSTI EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva ove je godine uspostavila fond za jednokratne potpore razvojnim inicijativama na međunarodnoj razini. Ovim oblikom suradnje Zaklada želi podržati kvalitetne projekte kojima je već odobrena financijska potpora iz međunarodnih izvora, ali im nedostaje obvezatni 20%-ni udio sufinanciranja cjelokupne vrijednosti odobrenog projekta. Potpore će se dodijeljivati kroz program sufinanciranja odobrenih projekata i programa u okviru programa “Europa za građane” i programa “Suradnja na Euro-Mediteranu“.