NA SKUPŠTINI MEÐIMURSKE ŽUPANIJE PRIHVAĆEN AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ŽRS

NA SKUPŠTINI MEÐIMURSKE ŽUPANIJE PRIHVAĆEN AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ŽRS

U četvrtak, 31. ožujka 2011. godine, održana je Skupština Međimurske županije na kojoj je jednoglasno prihvaćen Akcijski plan za 2011. godinu, kojim je predviđena provedba prioriteta, mjera i aktivnosti iz Razvojne strategije Međimurske županije 2011. – 2013., a kojeg je osmislila REDEA.


U nastavku možete preuzeti Akcijski plan za 2011. godinu.

Akcijski plan za 2011. godinu