MURSKO-DRAVSKE BICIKLISTIČKE STAZE: POTPISAN PARTNERSKI SPORAZUM

MURSKO-DRAVSKE BICIKLISTIČKE STAZE: POTPISAN PARTNERSKI SPORAZUM

U Pomurskom akademskom centru u Murskoj Soboti 19. veljače održana je svečanost potpisivanja Partnerskog sporazuma na projektu Mursko-dravske biciklističke staze, sufinanciranom iz programa prekogranične suradnje IPA Slovenija – Hrvatska.

1,8 milijuna eura vrijedan projekt Mura-Drava.Bike usmjeren je na stvaranje atraktivne prekogranične turističke destinacije uzduž rijeka Mure i Drave. Također će omogućiti  nadovezivanje na postojeće biciklističke staze u Austriji gdje se slični projekti biciklističkih staza uz Muru i Dravu promoviraju već godinama. Ovaj projekt će omogućiti „spuštanje“ tih staza u Sloveniju i Hrvatsku, a u nekoj sljedećoj fazi prekogranične suradnje s Mađarskom planira se produžiti staze i u Mađarsku.

Ovako nastala turistička destinacija u budućnosti će postati prepoznatljiva kao destinacija atraktivnog ozračja i održivog turizma na europskom turističkom zemljovidu.