MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KROZ ESI FONDOVE I (OPERATIVNE) PROGRAME 2014. – 2020.

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KROZ ESI FONDOVE I (OPERATIVNE) PROGRAME 2014. – 2020.

Novo programsko razdoblje 2014.-2020. donosi brojnije mogućnosti financiranja projekta u odnosnu na pretpristupno razdoblje. Informacije o programima i izvorima financiranja su mnogobrojne i ponekad nejasne i nesistematizirane. Stoga organiziramo dvodnevni seminar gdje ćemo sistematizirati dostupne izvore financiranja i razjasniti koji su to operativni programi koji služe kao temelj za raspisivanje natječaja. Također ćemo objasniti što su to prekogranični i transnacionalni programi i kakve vrste projekata možemo iz takvih programa financirati.

Mjesto održavanja seminara:
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22B
 
Vrijeme održavanja seminara:
16. – 17. rujna 2015., oba dana od 9 do 16 sati.

Program seminara možete preuzeti OVDJE.

Molimo Vas da Vaše sudjelovanje na seminaru prijavite putem telefona na broj 395 580 ili putem prijavnog obrasca kojeg možete popuniti OVDJE najkasnije do 15. rujna 2015. do 13 sati.

Seminar je namijenjen prvenstveno JLRS-ovima i institucijama u njihovom vlasništvu (škole, javne ustanove itd.).

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a predavači su djelatnici REDEA-e s dugogodišnjim iskustvom u području EU fondova.