MOGUĆE KORIŠTENJE AKTIVNE TVARI KLORPROFAM DO DRUGE POLOVICE 2021. GODINE

MOGUĆE KORIŠTENJE AKTIVNE TVARI KLORPROFAM DO DRUGE POLOVICE 2021. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je kako aktivna tvar klorprofam nije više odobren za korištenje u EU, te su sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari klorprofama ukinuta s datumom 8. siječnja 2020. godine uz dopuštenu prodaju, distribuciju i primjenu do 22. svibnja 2020. godine te zadnjim rokom za zbrinjavanje, skladištenje i primjenu zaliha do 8. listopada 2020.

Uzevši u obzir trenutnu situaciju uzrokovanu virusom COVID 19, Europska komisija usmeno je izjavila predstavnicima Država članica da će se primjena odredbi spomenute uredbe o snižavanju MDK vrijednosti početi primjenjivati u drugoj polovici 2021. godine.

U periodu dok se ne počne primjenjivati Uredba Komisije kojom se MDK za klorprofam postavlja na 0,4 mg/kg krumpir i proizvodi od krumpira na tržištu moći će sadržavati ostatke klorprofama do 10 mg/kg.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.