MJERE VLADE RH ZA GOSPODARSKI OPORAVAK I RAZVITAK

MJERE VLADE RH ZA GOSPODARSKI OPORAVAK I RAZVITAK

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 2010. godine donijela Odluku o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak. Mjere se odnose na određivanje modela financiranja uz aktivno sudjelovanje države u financiranju održivih poslovnih projekata gospodarskih subjekata i osnivanje jamstvenog fonda za djelomično pokriće rizika novih plasmana kreditnih institucija uz aktivno sudjelovanje države u okviru održivih poslovnih projekata gospodarskih subjekata.

Da bi rečene mjere zaživjele u praksi i stvarno postale provedive bilo je potrebno pričekati neko vrijeme kako bi se  zakonskim i podzakonskim aktima regulirali svi koraci u postupku ostvarenja mjera.

Dva su osnovna modela financiranja pomoću kojih će se omogućiti ostvarenje mjera za gospodarski oporavak i razvitak:
Model “A” – model financiranja održivih gospodarskih projekata uz aktivno sudjelovanje države u sufinanciranju kreditnih plasmana banaka.
 
Model “B” – model financiranja održivih gospodarskih projekata putem jamstvenog fonda za gospodarski oporavak i razvitak kroz pokriće dijela rizika kreditnih plasmana banaka.
 
Oba modela provodit će se na transparentan način putem aukcija na kojima pristup imaju banke u skladu s usvojenim kriterijima i metodologijama ocjene prihvatljivosti ponuda.
 
Prva aukcija za model „ A“, koji u stvari predstavlja kredite  namijenjene financiranju obrtnih sredstava kako bi se ostvarila zadovoljavajuća razina likvidnosti u poslovanju poduzetnika,  održat će se 19.02.2010., a prva aukcija za model „ B“ neslužbeno se najavljuje za 10-ak dana nakon  prve aukcije za model „ A“.
 
Potpune informacije i detaljan opis programa financiranja obrtnih sredstava objavljeni su na službenoj stranici HBOR-a.