MJERE POMOĆI MALIM MLJEKARAMA

MJERE POMOĆI MALIM MLJEKARAMA

Mjera je usmjerena na pomoć malim mljekarama koje su naročito bile pogođene nemogućnošću plasiranja vlastitih proizvoda uslijed trajanja Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sustavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti, budući da značajan dio svojih proizvoda plasiraju upravo putem tržnica, odnosno u trgovinama u sklopu tih tržnica.

Mjera predviđa povlačenje s tržišta i otkup mliječnih proizvoda od malih mljekara poput svježeg sira, vrhnja i fermentiranog mlijeka. Otkupljeni proizvodi će se podijeliti posrednicima u lancu doniranja hrane registriranim u Registru posrednika u doniranju hrane Ministarstva poljoprivrede, kao i bolničkim ustanovama, centrima i ustanovama socijalne skrbi.

Ova privremena mjera se primjenjuje sve dok ne prestanu okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, a koje se direktno impliciraju na probleme u poslovanju malih mljekara zbog kojih je i donesena predmetna mjera pomoći.

1. Cilj Odluke

  • provesti privremenu izvanrednu mjeru pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
  • povlačenjem i otkupom viškova od malih mljekara, ujedno omogućiti nesmetanu daljnju proizvodnju mlijeka na farmama u Republici Hrvatskoj, čiji vlasnici imaju ugovorni odnos za proizvodnju i isporuku mlijeka malim mljekarama

2. Prihvatljivi korisnici za dodjelu pomoći

  • male mljekare, koje su u 2019. godini, od proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj, otkupile i preradile manje od 14 milijuna litara mlijeka. U Prilogu 1 dokumentacije nalazi se popis malih mljekara koje mogu koristiti mjeru pomoći temeljenu na Odluci

3. Prihvatljivi proizvodi za mjeru povlačenja s tržišta i besplatnu distribuciju i prihvatljive količine

  • u prvoj fazi provedbe ove Odluke prioritet u povlačenju s tržišta i besplatnoj distribuciji imaju svježi mliječni proizvodi, kratkog roka trajanja (svježi sir, kiselo vrhnje, fermentirano mlijeko – jogurt, acidofilno mlijeko, kiselo mlijeko, kefir i ostala fermentirana mlijeka) proizvedeni od mlijeka proizvedenog i otkupljenog s farmi u Republici Hrvatskoj
  • U drugoj fazi, ukoliko to bude potrebno, u obzir će se uzeti i ostali mliječni proizvodi.

4. Financijski iznos pomoći po pojedinom korisniku

  • cijena povlačenja i otkupa po pojedinom mliječnom proizvodu ne smije prelaziti vrijednost veleprodajne cijene tog proizvoda, po kojoj su ga male mljekare, od kojih se provodi povlačenje i otkup tržnih viškova, prodavale u mjesecu veljači 2020. godine

5. Prihvatljivi primatelji mliječnih proizvoda za besplatnu distribuciju

  • socijalno ugrožene osobe, osobe pogođene prirodnim katastrofama i elementarnim nepogodama te osobe koje se posredniku učine vjerojatnim da su u potrebi, bolničke ustanove, centri i ustanove socijalne skrbi

6. Financijska sredstva za provedbu Odluke

  • financijska sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, u okviru proračunske aktivnosti K821074 – Programi državnih i deminimis potpora i sufinanciranje infrastrukture za razvoj, u iznosu od 2.500.000,00 kuna

7. Podnošenje Zahtjeva za financijsku pomoć

  • Zahtjev za financijsku pomoć u sklopu privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: Zahtjev), u ime male mljekare (iz popisa u prilogu 1. ove Obavijesti) podnosi udruga/proizvođačka organizacija ili neki drugi organizacijski oblik udruživanja, u čijem je sastavu mala mljekara za koju se traži financijska pomoć

Ostale informacije o načinu podnošenja Zahtjeva te informacije o donošenju Odluke o isplati te isplati financijske pomoći, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici Ministarstva poljoprivrede.