MJERA PROMIDŽBE NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

MJERA PROMIDŽBE NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj (NN 89/17) za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“ iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Visina potpore iznosi do 80 % ukupno prihvatljivih troškova, a rok za podnošenje prijava počinje teći od dana prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. rujna 2017. godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.