MINPO SUBVENCIONIRA KAMATE KREDITA HBOR-A ZA MLADE I POČETNIKE U POSLOVANJU

MINPO SUBVENCIONIRA KAMATE KREDITA HBOR-A ZA MLADE I POČETNIKE U POSLOVANJU

Mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 1. rujna 2013. godine na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a Ministarstvo poduzetništva i obrta predvidjelo je 3 milijuna kuna za subvenciju kamatnih stopa.


Kroz programe Poduzetništvo mladih, Početnik i druge projekte HBOR-a u kojima se subvencioniraju krediti u kategoriji mladih i/ili početnika moguće je odobrenje kredita u iznosu od 80.000 – 1,8 milijuna kuna uz 100%-tni udio HBOR-ovog kredita u investiciji odnosno 15% učeća korisnika kod programa Početnik. Predviđeni rok otplate je 12 odnosno 14 godina (u programu Početnik), uz poček od 2 – 3 godine i kamatnu stopu od 4%, od čega MINPO subvencionira 2%.


Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

A) Osnovna sredstva

  • materijalna imovina (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada),
  • nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize);

B) Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita).


Korisnik kredita u programu Poduzetništvo mladih može biti društvo koje je u većinskom vlasništvu jedne ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina i čiju upravu vodi osoba starosti do 30 godina. 
Korisnici kredita u programu Početnik mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od 2 godine i mlađi su od 55 godina.


Više informacija možete pronaći OVDJE.