MINISTARSTVO ZDRAVLJA OBJAVILO JE NATJEČAJE ZA UDRUGE

MINISTARSTVO ZDRAVLJA OBJAVILO JE NATJEČAJE ZA UDRUGE

Ministarstvo zdravlja objavilo je natječaje za prijavu udruga za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016.  godini – za psihosocijalu i za zdravstvo.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave (20. srpnja 2016.).

Cjelovit tekst Natječaja, Upute za prijavu i Obrasci za prijavu objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva zdravlja dana 20. lipnja 2016. godine, a možete ga pogledati OVDJE.