MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE OBJAVILO POJAŠNJENJA ZA KORISNIKE MJERE 7

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE OBJAVILO POJAŠNJENJA ZA KORISNIKE MJERE 7

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je pojašnjenja koja su vezana uz primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) te Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) za sve korisnike Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine.

Naime, pojašnjenja se odnose na obavezu ishođenja određene vrste dokumentacije za korisnike slijedećih podmjera odnosno operacija:

  • Podmjera 7.2. – Tip operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”,
  • Podmjera 7.2. – Tip operacije 7.2.2. “Ulaganje o građenje nerazvrstanih cesta“
  • Podmjera 7.4. “Ulaganja u  pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj POVEZNICI i na stranici Programa ruralnog razvoja.