MINISTARSTVO TURIZMA SUFINANCIRA PROMOCIJU ZANIMANJA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU

MINISTARSTVO TURIZMA SUFINANCIRA PROMOCIJU ZANIMANJA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU

Potpisani su ugovori o sufinanciranju promocije zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu s ravnateljima 19 strukovnih škola iz cijele Hrvatske.
Riječ je o novom dijelu Programa poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu, za koji Ministarstvo turizma ove godine planira izdvojiti ukupno 7,5 milijuna kuna, i to za stipendiranje učenika i studenata, uređenje kabineta za praktičnu nastavu u srednjim strukovnim školama za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu te prvi put i za sufinanciranje školama troškova promocije turističkih i ugostiteljskih zanimanja.
Navedeni Program prvi put je uspješno proveden tijekom 2008. godine, pri čemu je Ministarstvo turizma za sufinanciranje uređenja 34 kabineta izdvojilo ukupno 4,07 milijuna kuna, a sufinanciralo je i 300-tinjak učeničkih te 30-ak studentskih stipendija.
Ministarstvo je u 2008. godini sudjelovalo u:  
sufinanciranju stipendija učenicima srednjih strukovnih škola za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu u suradnji s gospodarskim subjektima i županijskim obrtničkim komorama (od rujna do kraja 2008. sufinancirano je 296 učeničkih i 31 studentska stipendija s ukupno 612 tisuća kuna, a isplata stipendija nastavlja se i tijekom 2009.godine)
sufinanciranju uređenja kabineta za srednje strukovne škole u suradnji sa Županijama (za sufinanciranje uređenja 34 kabineta Ministarstvo turizma izdvojilo je ukupno 4,07 milijuna kuna)
Ministarstvo turizma nastavlja s istim Programom i u 2009. godini, za koji planira izdvojiti ukupno 7,5 milijuna kuna, te ga ujedno proširuje i uvodi novo sufinanciranje Promocije zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u suradnji sa srednjim strukovnim školama.
Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu ima za cilj podići kvalitetu hrvatskog turizma kroz obrazovanje novih i stručno usavršavanje postojećih kadrova, ali i pojačati interes mladih za stjecanjem zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu kroz podizanje standarda obrazovanja uređenjem kabineta za stručnu nastavu u školama. Potpore kroz ovaj program potaknut će kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu, unaprijediti suradnju poslodavaca i obrazovnog sustava, te, uz pozitivne efekte u zapošljavanju, podići ukupnu kvalitetu kadrova u ugostiteljstvu i turizmu i time poboljšati ukupnu razinu usluga u ovom području.