MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO DVANAEST JAVNIH POZIVA ZA POTPORE

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO DVANAEST JAVNIH POZIVA ZA POTPORE

Ministarstvo turizma je objavilo dvanaest Javnih poziva za dodjelu potpora za: kandidiranje za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja za stručne i obrazovne programe strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2009. godini; kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”; kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj „TEMATSKI PUTOVI“; kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira „IZVORNI SUVENIR”, PROGRAM DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POTICANJE FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA ZA POTREBE TURIZMA U 2009. GODINI, kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu ”TURIZAM BEZ ZAPREKA”; kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu ”TURIZAM KROZ REGIJE”; kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru u 2009. godini ”ZELENA BRAZDA”; kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru u 2009. godini ”PLAVA BRAZDA”; kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma u 2009. godini; kandidiranje projekata za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije; kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su prethodno odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova. Javne pozive možete pronaći ovdje