MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH OBJAVILO NEKOLIKO NATJEČAJA -LIPANJ 2016.

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH OBJAVILO NEKOLIKO NATJEČAJA -LIPANJ 2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih je na svojim internetskim stranicama objavilo nekoliko natječaja i poziva za prijavu projekata i programa:

  1. Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu

MSPM poziva sve zainteresirane udruge mladih i za mlade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se prijave na ovaj Poziv, a prioritetna područja Poziva su:

A1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

A2. Lokalni info-centri

A3. Lokalni i regionalni programi za mlade

A4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 4.300.000,00 HRK.

Više informacija o Pozivu dostupno je OVDJE.

2. Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini kojim MSPM poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima da prijave projekte za financijsku podršku u već spomenutom području

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 4.000.000,00 HRK.

Više informacija o Pozivu dostupno je OVDJE.

3. Poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece kojim MSPM poziva udruge usmjerene podršci obitelji i zaštiti djece da se svojim projektima i programima prijave za financijsku podršku

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 3.500.000,00 HRK.

Više informacija o Pozivu dostupno je OVDJE.