MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ORGANIZIRA EDUKACIJU O IZRADI POSLOVNOG PLANA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ORGANIZIRA EDUKACIJU O IZRADI POSLOVNOG PLANA

S raspisivanjem natječaja za mjeru 6, Podmjera 6.3 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Ministarstvo poljoprivrede organizira besplatnu edukaciju za potencijalne korisnike mjere.

 

Edukacija će se održati u Zagrebu, 8. svibnja 2015. u Otvorenom učilištu Algebri ( Maksimirska 58 a), trajat će od 9 do 17 sati.
Svi potencijalni korisnici mjere koji žele nazočiti edukaciji, svoju prijavu trebaju poslati na adresu e-pošteedukacijaprr@mps.hr. Prijavnicu za sudjelovanje na edukaciji možete preuzeti ovdje.

Uz prijavu, potencijalni korisnici obavezno dostavljaju i skeniranu sljedeću dokumentaciju:

1.    Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava)
2.    Potvrdu o veličini gospodarstva (izdaje Savjetodavna služba)

Napominjemo kako su potencijalni korisnici mjere oni koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG od 2.000 EUR-a do 7.999 EUR-a.
Broj raspoloživih mjesta je ograničen, a edukaciji će moći pristupiti samo oni koji dobiju pisanu potvrdu o mogućnosti sudjelovanja.
Više informacija dostupno je na web stranici IPARD-a.