MINGORP I MINISTARSTVO KULTURE RASPISALI JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA PO PROJEKTU “PODUZETNIŠTVO U

MINGORP I MINISTARSTVO KULTURE RASPISALI JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA PO PROJEKTU “PODUZETNIŠTVO U

U suradnji Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva raspisan je javni poziv za dodjelu državnih potpora po projektu Poduzetništvo u kulturi. Korisnici državne potpore mogu biti:

 • obrti, trgovačka društva i zadruge
 • samostalni umjetnici
 • ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama
 • umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte

 Sredstva su nepovratna, a namijenjena su za:

 • nabavu novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička oprema i programi, te multimedije
 • ulaganja u znanja za primjenu novih tehnologija u kulturi
 • ulaganja u marketing kulturnih projekata
 • pokriće dijela troškova provedbe nezavisnih i izvaninstitucionalnih kulturnih poduzetničkih projekata
 • zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti u 2009. godini
 • pokriće dijela troškova promidžbenih materijala, istraživanja tržišta i kreativnih rješenja
 • pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi
 • pokriće dijela troškova obrazovanja za menadžment u kulturi
 • sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi

Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon 0800/234-505. Tekst natječaja s detaljnim informacijama nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Javni poziv objavljen je 21. travnja, a rok za prijavu je 45 dana od dana objave Javnog poziva.