MIKRO PROJEKTI PODRŠKE INOVATIVNIM AKTIVNOSTIMA MALIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA LOKALNI RAZVOJ

MIKRO PROJEKTI PODRŠKE INOVATIVNIM AKTIVNOSTIMA MALIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA LOKALNI RAZVOJ

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao nadležno tijelo objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ koji se provodi u okviru Prioritetne osi 5, 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, a financira se u sklopu Europskog socijalnog fonda.


Ciljevi ovog poziva su:

          jačanje kapaciteta OCD-ova aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima;

          jačanje kapaciteta OCD-ova za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond na lokalnom nivou.


Prihvatljive projektne aktivnosti
su (popis nije konačan, već ilustrativan):

       poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa);

       razvoj znanja i vještina predstavnika organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja (uključujući osposobljavanje jednog predstavnika/predstavnice organizacije u razdoblju od najviše 5 (pet) radnih dana, kroz boravak u jednoj od organizacija ili institucija sa sličnim programom rada na nacionalnoj ili lokalnoj razini);

       razvoj znanja i vještina predstavnika organizacije civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a;

       organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja.


Uvjeti za prijavu organizacija:

          imaju pravnu osobnost,

          registrirane su u Hrvatskoj,

          do sada nisu provodile projekt financiran iz EU programa kao nositelj projekta,

          maksimalni godišnji prihod u 2013. godini 230.000,00 kn.

Obvezno je projektno partnerstvo od najmanje 2 pravne osobe (prijavitelj i 1 projektni partner).


Prihvatljivi prijavitelji
su OCD ili formalna mreža OCD-ova koja djeluje na lokalnom nivou (udruga, zaklada ili socijalna zadruga), ima definirano neprofitno djelovanje te je registrirana kao neprofitna organizacija. Osim toga,  OCD mora na dan prijave (6. 10. 2014.) biti registrirana najmanje 1 godinu za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj i u njoj obavlja djelatnost.


Prihvatljivi partneri
moraju zadovoljiti sve uvjete koji vrijede i za prijavitelje. Osim organizacija navedenih kao prihvatljivih prijavitelja, partneri mogu biti i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te udruge poslodavaca.


Trajanje pojedinog projekta
je najmanje 9, a najduže 12 mjeseci.

Ukupno raspoloživa financijska sredstva  namijenjena ovom pozivu iznose 8.956.000,00 kn.

Iznos traženih sredstava za financiranje projekta kreće se od 100.000,00 kn do 200.000,00 kn.

Projekti mogu biti sufinancirani do 100% prihvatljivih troškova projekta.

Rok za prijavu: 6. 10. 2014.


Prezentacija informativne radionice 29.7.2014.

Više informacija o pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.