RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC

RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC

 

 

 

 

 

 

Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec osmišljen je s ciljem uspostave razvojno-istraživačke infrastrukture namijenjene znanstveno-istraživačkoj zajednici i poduzetnicima za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje konkurentnosti metalske industrije na području Međimurske županije i sjeverozapadne Hrvatske. U okviru Metalske jezgre predviđena su dva laboratorija – Laboratorij za Internet stvari i Laboratorij za prototipiranje, koji će činiti okosnicu znanstveno-istraživačkog rada. U laboratorijima će se testirati primjenjivost inovacija i materijala za strojogradnju, elektrotehniku i računarstvo te razvijati prototipovi, programske platforme i aplikacije.

Metalska jezgra bit će poveznica gospodarstva i znanosti, a koncept njezinog budućeg rada temelji se na suradničkom procesu razvoja inovacija razmjenom znanja, vještina i tehnologija između znanosti, gospodarstva i obrazovnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta je viša od 35 milijuna kuna. Provedba projekta počela je 1. srpnja 2018., a trajat će 21 mjesec. U okviru projekta rekonstruirat će se i opremiti zgrada bivše jahaonice u bivšoj vojarni u Čakovcu, današnjem Centru znanja Međimurske županije, čime će se dobiti 1.700 m2 vrhunski uređenih i opremljenih prostora.

 

LABORATORIJ ZA INTERNET STVARI “loT”

Brojni proizvodi metalske industrije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj mogu biti unaprjeđeni dogradnjom tzv. smart funkcionalnosti čime se može povećati njihova dodana vrijednost. Proizvodi bez dodatnih smart funkcionalnosti bivaju polako istisnuti s tržišta ili su pod sve većim pritiskom smanjenja proizvodnih troškova. Integracija bežičnih suvremenih tehnologija u upravljanje strojevima i proizvodnim sustavima jedan je od značajnih trendova današnjice obuhvaćen konceptom industrija 4.0. Danas se razvoj takvih sustava kod većine poduzetnika u regiji događa sporadično ili se uopće ne događa. Ukoliko ih i koriste, poduzeća najčešće naručuju gotove sustave u inozemstvu. Pri tome imaju značajnih poteškoća kod ugradnje i održavanja pa se u pravilu lokalna proizvodnja najčešće svodi na jednostavnije lohn poslove, dok strani partner dograđuje proizvode ugradnjom smart funkcionalnosti, pri čemu ostvaruje značajnu dodanu vrijednost. Akademska i razvojno-istraživačka zajednica mogu i trebaju dati značajan doprinos u razvoju smart sustava. Ovdje se naziru konture četvrte industrijske revolucije koja kombinira strojarstvo, elektrotehniku i informatiku. Komunikacija između strojeva (M2M), između proizvoda i Internet of Things (IoT) samo su neki od trendova koje valja usvojiti. Pretpostavke za razvoj ovih područja u okviru Metalske jezgre postoje. Osnivač i partneri teže razvoju informacijsko-komunikacijskog sektora u regiji pri čemu su već ostvareni značajni pomaci, u partnerstvo su uključeni Fakultet organizacije i informatike Varaždin kojemu je IoT jedno od područja u kojem se želi dalje razvijati, postoji studij računalstva na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, a u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje fokus je na inkubaciji i pružanju podrške informatičkim poduzećima. Pokretanjem razvojno-istraživačkih projekata između partnera i vanjskih dionika mogu se značajno unaprijediti navedeni procesi, proizvesti uređaji i platforme za daljnji razvoj i istraživanje.

 

LABORATORIJ ZA PROTOTIPIRANJE

Poduzetnici u sektoru metalske industrije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj susreću se s nizom izazova u procesu prototipiranja, testiranja i izrade malih serija proizvoda. Budući da većinom rade proizvode za strane naručitelje, gdje je najvažnija prednost niska cijena rada u usporedbi sa zemljama od kuda dolaze narudžbe, poduzetnici streme ka osamostaljenju i lansiranju vlastitih proizvoda. Uz ugrađivanje smart funkcionalnosti, izrazito je važno jeftino proizvesti kvalitetan prototip kako bi se moglo krenuti u osvajanje tržišta i razvoj gotovog proizvoda. Neki poduzetnici imaju tako male serije vrlo specifičnih proizvoda da one mogu ostati u kategoriji prototipa. Za prototipiranje u metalskoj industriji koriste se višeosni CNC uređaji, sve popularniji 3D printeri i u specifičnim slučajevima precizno lijevanje. Uz prototipiranje usko je povezan i dizajn proizvoda. Primjenom načela ekodizajna može se postići 80 % ušteda na emisiji CO2. Istraživačka i akademska zajednica mogu dati značajan doprinos razvoju novih metoda prototipiranja, odnosno uključiti se u sam razvoj proizvoda. Ovim pristupom će se značajno povećati razvoj i lansiranje novih proizvoda jer će se cijena koštanja izrade funkcionalnog prototipa značajno smanjiti. Prototipiranje će se moći izvoditi i u području lijevanja, što predstavlja iznimnu prednost zbog značajno smanjenja troškova prototipova.

 

ODJEL ZA TEHNOLOGIJU

Odjel za tehnologiju pružat će podršku Odjelu za istraživanje i razvoj u provođenju znanstveno-istraživačke djelatnosti, s naglaskom na primjenu rezultata istraživanja na korisnike iz industrije, odnosno tržište. Također, Metalska jezgra će provoditi aktivnosti prijenosa znanja i transfera tehnologije te nuditi usluge razvojnih programa, predinkubacije i inkubacije za nove tvrtke nastale temeljem rezultata istraživanja.

 

Metalska jezgra kao istraživačka infrastruktura bavit će se aktivnostima umrežavanja znanstvenika, istraživača, znanstveno-istraživačkih institucija, obrazovnih institucija i poduzetnika, koji će u sklopu infrastrukture moći razmjenjivati iskustva, znanja i vještine. Koncept djelovanja Metalske jezgre predviđa suradnju znanstveno-istraživačkog sektora, poslovnog sektora (metalska industrija) i javnog sektora (Međimurska županija s potpornim institucijama), odnosno stvaranje triple helix efekta, koji će pridonijeti rješavanju razvojnih problema Međimurske županije i šire regije te jačanju regionalne konkurentnostiPartneri na projektu su Fakultet organizacije i informatike Varaždin (FOI), Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (TFRI) te Međimurskim veleučilištem u Čakovcu (MEV) koji će aktivno sudjelovati na zajedničkim istraživačko-razvojnim projektima Metalske jezgre Čakovec i dionika iz metalskog sektora. U rad jezgre uključit će se i druge znanstveno-istraživačke institucije iz regije, a gradit će se partnerska mreža s komplementarnim institucijama iz ostatka Europske unije i svijeta.

Projekt „Razvojno – edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra“ provodi se u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.