MEĐIMURSKI PODUZETNICI PROŠIRILI ZNANJE O EU PROJEKTIMA

MEĐIMURSKI PODUZETNICI PROŠIRILI ZNANJE O EU PROJEKTIMA


Od 11. do 14. veljače 2013. održan je seminar na temu Kako provoditi EU projekte u organizaciji Regionalne razvojne agencije Međimurje. Seminar predstavlja drugi modul edukacije o pripremi i provedbi EU projekata namijenjene poduzetnicima, a sufinancirane sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta kroz projekt „Obrazovanje za poduzetništvo“.


Trodnevni seminar pohađalo je 30-ak poduzetnika, a u velikom broju ovom su se seminaru odazvali polaznici prvog modula Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz (pret)pristupnih fondova.


Kroz tri dana seminara, osmišljenog kao kombinacija predavanja i vježbi, poduzetnici su upoznati s osnovnim dijelovima ugovora o darovnici, promjenama ugovora te pravilima izvješćivanja i vođenja dokumentacije, kao i vještinama potrebnim za uspješnu provedbu projekta, s posebnim naglaskom na upravljanju partnerskim odnosima, upravljanju vremenom i rizicima projekta.


Zadnji dan predavačica gđa Jelena Festini iz poduzeća Projekt jednako razvoj posvetila je javnoj nabavi prema pravilima EU, najkompleksnijem aspektu provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Upravo taj dio seminara većina poduzetnika navela je kao najzanimljiviji i najkorisniji jer bitno određuje uspješnost u iskorištavanju ugovorenih sredstava. Osim toga, polaznici su izrazili interes za upoznavanjem sa Strukturnim fondovima EU te želju da ovakvih seminara bude više.