MEÐIMURSKA ŽUPANIJA – OUTREACH KAMPANJA U SKANDINAVIJI

MEÐIMURSKA ŽUPANIJA – OUTREACH KAMPANJA U SKANDINAVIJI

ČAKOVEC – U sklopu IPA projekta Razvoj investicijskog okruženja, točnije Programa certifikacije regija za ulaganje (ICPR), Međimurska županija dobila je priliku provesti outreach kampanju s ciljem privlačenja izravnih stranih ulaganja. Međimursku županiju predstavljalo je dvoje zaposlenika Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA d.o.o. koji su zajedno s predstavnicom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva organizirali niz sastanaka u Danskoj i Švedskoj u razdoblju od 4. do 8. travnja 2011. godine.

 

U skladu sa strateškim ciljevima Međimurske županije, posebno vezano uz razvoj konkurentnijeg gospodarstva i razvoj ljudskih potencijala, kao okosnica kampanje korišten je projekt Poslovnog parka Međimurje koji se odnosi na razvoj moderne gospodarske zone s tehnološkim parkom i obrazovnom infrastrukturom za podršku gospodarstvu. Stoga je i sama kampanja bila usmjerena na uspostavljanje kontakata sa stručnjacima iz područja razvoja znanstvenih i tehnoloških parkova, klasterima iz ciljanih sektora poput robotike, ali i uspješnim jedinicama lokalne samouprave i agencijama za promicanje ulaganja. Kako bi se stekao što bolji uvid u način funkcioniranja gospodarstva u Danskoj i Švedskoj, delegacija se sastala i s tamošnjim hrvatskim veleposlanstvima. Prilika je također iskorištena za njihovo bolje upoznavanje s potencijalima Međimurja za suradnju sa skandinavskim poduzećima.

U program je bio uvršten i posjet Solni, jedinici lokalne samouprave u neposrednoj blizini Stockholma, koja je pet puta za redom proglašena gradom najpogodnijim za poslovanje u Švedskoj. Zanimljivo je da je upravo postati najpogodnijim gradom za poslovanje kao cilj gradske uprave postavljen prije petnaestak godina bez obzira na to tko je na vlasti. Uspješnost Solne temelji se na otvorenom dijalogu između politike, civilnog društva i gospodarstva.

Sa svim poduzećima i institucijama dogovoren je niz daljnjim koraka za nastavak i produbljivanje suradnje.

 

O Programu certificiranja regija za ulaganja (ICPR)

 

EU projekt “Razvoj investicijskog okruženja” realizira se korištenjem pretpristupne pomoći IPA komponente III C, i nastavak je dvije prethodne faze Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR), provedene 2006., 2007. i 2008. godine. Program pruža smjernice za strateški razvoj i obuku 20 hrvatskih županija kako bi im se pomoglo da se na odgovarajući način pripreme za daljnje proaktivno privlačenje inozemnih izravnih ulaganja (FDI). Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva korisnik je projekta i odgovorno tijelo za njegovu provedbu. Projekt je jedan od najvrjednijih ugovora o uslugama financiranih od strane Europske unije koji se trenutačno provode u Republici Hrvatskoj. Njegova vrijednost iznosi 2,5 milijuna eura, od čega EU financira 75 posto, a RH 25 posto. Projekt traje 20 mjeseci, a započeo je 1. veljače 2010. godine.