MEÐIMURSKA ŽUPANIJA MEÐU NAJKONKURETNIJIM ŽUPANIJAMA U HRVATSKOJ

MEÐIMURSKA ŽUPANIJA MEÐU NAJKONKURETNIJIM ŽUPANIJAMA U HRVATSKOJ

Nacionalno vijeće za konkurentnost i Program Ujedinjenih naroda za Razvoj (UNDP) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom predstavilo je rezultate istraživanja «Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2007». Riječ je o istraživanju koje po prvi puta daje jasnu sliku o jakostima i slabostima triju regija, odnosno 21 hrvatske županije, o uzrocima regionalnih razlika te donosi preporuke za jačanje konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini. Istraživanje je napravljeno prema metodologiji Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) i Instituta za razvoj menadžmenta (IMD).
Regionalni indeks konkurentnosti po prvi puta prati i ocjenjuje konkurentnost triju NUTS 2 statističkih regija: Sjeverozapadne Hrvatske, Panonske Hrvatske, Jadranske Hrvatske te konkurentnost 21 županije (NUTS 3) unutar tih triju regija. Podjela Hrvatske na tri regije sukladna je principima statističke agencije Europske unije EUROSTAT te je preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova namijenjenih regionalnom razvoju.
Tako prema rezultatima rangiranja prvo mjesto zauzima regija Sjeverozapadna Hrvatska, slijedi Jadranska, a na trećem mjestu je regija Središnja i Istočna Hrvatska. Grad Zagreb, te županije Međimurska, Istarska, i Varaždinska su vodeće, dok se na začelju nalaze Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Ličko-senjska županija. Od deset županija koje imaju najniži rang konkurentnosti, osam županija ima više od 50 posto površine teritorija u područjima od posebne državne skrbi.
Provedeno mjerenje i rangiranje regionalne konkurentnosti polazi od ocjenjivanja kvalitete poslovnog okruženja i poslovnog sektora u regijama i županijama, a temeljem osam stupova konkurentnosti: (a) demografija, zdravlje i kultura, (b) obrazovanje, (c) osnovna infrastruktura i javni sektor, (d) poslovna infrastruktura, (e) investicije i poduzetnička dinamika, (f) razvijenost poduzetništva, (g) razina ekonomskih rezultata i (h) dinamika ekonomskih rezultata. Sve dosadašnje analize regionalne konkurentnosti temeljile su se isključivo na indikatorima bruto domaćeg proizvoda po stanovniku ili po stopi nezaposlenosti. Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske po prvi puta analizu temelji na 176 različitih indikatora te tako iznosi činjenice o stanju u glavnim područjima konkurentnosti hrvatskih regija i županija, prepoznaje njihove potencijale, ali i ograničenja.

Temeljem rezultata ovog istraživanja NVK je izradilo sedam prioriteta i preporuka za podizanje regionalne konkurentnosti, s pripadajućim instrumentima, uz napomenu da je većina njih već poznata i predlagana, ali je problem u njihovoj implementaciji.
Među ostalim, preporučuje se suradnja u rješavanju razvojnih problema, zatim razvoj regija znanja u kojima su povezani akademska i poslovna zajednica te javna uprava u svrhu zapošljavanja, restrukturiranje gospodarske strukture kroz razvoj novih, ali i napuštanje nekih postojećih industrija, jače investiranje u regije i županije kroz javno-privatna partnerstva, bolju regionalnu infrastrukturu, povezanost, npr. širokopojasnom internetskom mrežom ili regionalnim zračnim lukama, i dr.
 
Više o istraživanju pročitajte ovdje