MEÐIMURJE U SAMOM VRHU PO POVLAČENJU SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

MEÐIMURJE U SAMOM VRHU PO POVLAČENJU SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

Institut za međunarodne odnose iz Zagreba ove je godine proveo istraživanje kojem je bio cilj ocijeniti postojeći kapacitet županijskih institucija za korištenje fondova Europske unije. Uspoređeni su rezultati po županijama, odnosno u obzir su uzeti rezultati svih organizacija koje su imale pravo prijave na natječaje (jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, javna poduzeća javne ustanove i sl.).

Egzaktni rezultati istraživanja Međimursku županiju, kako županijske institucije tako i ostale,  smještaju na sam vrh uspješnosti. Naime svi hrvatski korisnici financijskih sredstava EU-a od otvaranja mogućnosti korištenja europskih pretpristupnih fondova pa do 31. prosinca 2010. godine, ukupno su ugovorili 54.067.031,00 eura.

Međimurska županija ugovorila je 5.559.479,00 eura što je više od 10 posto na nacionalnoj razini. Taj podatak je zaista impresivan ako se uzme u obzir da u Međimurju živi samo 2,7% hrvatskog stanovništva. Bolji rezultat ostvario je samo Grad Zagreb s ugovorenih 9.477.354,00 eura. Međutim kada se ugovorena sredstva stave u odnos s brojem stanovnika tada se vidi da je Međimurska županija ugovorila 46,9 eura po stanovniku što je daleko najbolji rezultat u Hrvatskoj.

Nadalje, prema sredstvima ugovorenim od strane županije i županijskih institucija Međimurrje je također među najuspješnijima u zemlji s 934.749 eura ili 7,9 eura po stanovniku. Bolja je samo Istarska županija s ugovorenih 2.857.052 eura (13,8 eura po stanovniku).

Ovo istraživanje još je jedna potvrda uspješnosti REDEA-e, županijskih službi, te svih ostalih organizacija u Međimurju koje su se uspješno natjecale za financijska sredstva dostupna kroz EU programe pomoći iz europskih pretpristupnih fondova.