Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Na razini Međimurske županije, početkom 2011. osnovano je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada. Ovo partnerstvo imat će i važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije.

 

Zadaće Partnerstva obuhvaćaju:

  • prepoznavanje ideja, problema i dinamike u svim gospodarskim sektorima te svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja,
  • savjetovanje o razvoju ljudskih potencijala, povezivanje s Gospodarsko-socijalnim vijećem, Partnerskim vijećem i svim ostalim zainteresiranim dionicima,
  • pokretanje vlastitih projekata na razini Županije i organiziranje njihove provedbe u skladu s razvojnom strategijom uz korištenje svih zakonom dopuštenih izvora financiranja,
  • osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja i provedbu politike razvoja ljudskih potencijala,
  • prezentacija i promocija LPZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini.