LAG MURA-DRAVA – NATJEČAJ ZA MJERU 1P1-M1

LAG MURA-DRAVA objavio je 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Mjeru 1P1-M1 „Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Predmet Natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Mura-Drava.

Obuhvat LAG područja (JLS):

  • Općine: Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Legrad, Orehovica, Sveta Marija;
  • Grad: Prelog.

Prihvatljivi korisnici: poljoprivrednici upisani u  Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura; mikro ili malo poduzeće te jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: OPG, obrt, trgovačko društvo te zadruga.

Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1.  ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja.

Ukupna visina potpore iznosi: 446.712,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK

Rok za podnošenje prijave projekata će biti od 16. travnja 2018. do 16. svibnja 2018. godine.

Više informacija možete saznati OVDJE.