KREĆU GRAĐEVINSKI RADOVI NA CENTRU ZA POSJETITELJE „MED DVEMI VODAMI“ U KRIŽOVCU

KREĆU GRAĐEVINSKI RADOVI NA CENTRU ZA POSJETITELJE „MED DVEMI VODAMI“ U KRIŽOVCU

U Maloj vijećnici Međimurske županije u petak 28. lipnja 2019. godine potpisan je ugovor o izvođenju građevinskih radova na Centru za posjetitelje „Med dvemi vodami“ u Križovcu čije će uređenje omogućiti cjeloviti uvid u značaj rijeke Mure i Drave za Međimurje. Investicija uređenja prizemlja i okućnice Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode dio je projekta „Med dvemi vodami“ koji je započeo u listopadu 2018. godine, a koji omogućuje interpretaciju prirodnih vrijednosti Međimurja na razini dostojnoj opsega zaštite našega kraja.

Ugovor o izvođenju radova potpisali su Siniša Golub, predstavnik investitora i ravnatelj Međimurske prirode te Igor Hoblaj, direktor poduzeća TEAM građenje d.o.o. uz nazočnost župana Međimurske županije Matije Posavca i voditeljice projekta Petre Pavičić. Poduzeće TEAM građenje d.o.o odabrano je u provedenom otvorenom postupku javne nabave, a potpisan ugovor vrijedan je 1.401.010,31 kunu.

Ugovoreni radovi odnose se na pripremu i prilagodbu prizemlja zgrade Centra za posjetitelje „Med dvemi vodami“ u Križovcu za muzeološki postav koji će obuhvaćati stalni interpretacijski postav u dvije galerije i suvenirnicu. Bit će uređena i okućnica, dječje igralište „Rječica“ u dvorištu Centra za posjetitelje, a bit će postavljena i rampa za osobe s invaliditetom. Završetak svih radova predviđen je do kraja siječnja 2020. godine.

Pored Centra za posjetitelje u Križovcu, rekonstruirat će se i opremiti Edukacijsko-interpretacijski centar „Matulov grunt“ u Frkanovcu i urediti Eko-turistička poučna pješačka i biciklistička staza „Svetomartinska Mura“ na području Općine Sveti Martin na Muri.

Vrijednost projekta Med dvemi vodami je 12.108.422,84 kuna, od čega je 10.282.159,39 kuna sufinancirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija: https://medjimurska-zupanija.hr/2019/06/28/krecu-gradevinski-radovi-na-centru-za-posjetitelje-med-dvemi-vodami-u-krizovcu/