KORIŠTENJE EnU I OIE U INDUSTRIJSKIM SUSTAVIMA, OBRTNIČKIM MANUFAKTURAMA TE OPG-OVIMA

KORIŠTENJE EnU I OIE U INDUSTRIJSKIM SUSTAVIMA, OBRTNIČKIM MANUFAKTURAMA TE OPG-OVIMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenje OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna i/ili prerađivačka industrija), kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

Korisnici sredstava su trgovačka društva i javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva za projekte iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa te iz ostalih gore navedenih područja.

Fond će dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000  kuna po prijavi za opravdane troškove:

  1. do 80% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na području posebne državne skrbe Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka
  2. do 60% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području
  3. do 40% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za postavljanje projekata EnU i/ili projekata korištenja OIE, na jednoj ili više građevina, na istoj lokaciji.

Opravdani su troškovi:

  • nabave i ugradnje mjera (projekata) EnU
  • nabave i ugradnje sustava korištenja OIE
  • stručnog nadzora radova

nastali nakon objave Poziva 28. listopada 2020. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Podaci za prijave mogu se upisivati, kao i spremati dokumenti, u “e-Prijave” na stranicama FZOEU od 1. prosinca 2020. godine.

Prijave se mogu podnositi od 14. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv završava objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda o ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.