Institucije

Hrvatski Sabor – www.sabor.hr
Ured Predsjednice Republike Hrvatske – www.predsjednica.hr
Vlada Republike Hrvatske – www.vlada.hr

Ministarstva

Ministarstvo gospodarstva – http://www.mingo.hr/
Ministarstvo socijalne politike i mladih – http://www.mspm.hr/
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije – http://www.mrrfeu.hr/
Ministarstvo financija – http://www.mfin.hr/
Ministarstvo obrane – http://www.morh.hr/hr/
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – http://www.mvep.hr/
Ministarstvo unutarnjih poslova – http://www.mup.hr/
Ministarstvo pravosuđa – https://pravosudje.gov.hr/
Ministarstvo uprave – https://uprava.gov.hr/
Ministarstvo poduzetništva i obrta – http://www.minpo.hr/
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – http://www.mrms.hr/
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – http://www.mppi.hr/
Ministarstva poljoprivrede – http://www.mps.hr/
Ministarstvo turizma – http://www.mint.hr/
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – http://www.mzoip.hr/
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – http://www.mgipu.hr/
Ministarstvo branitelja – https://branitelji.gov.hr/
Ministarstvo zdravlja – http://www.zdravlje.hr/
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – http://public.mzos.hr/Default.aspx
Ministarstvo kulture – http://www.min-kulture.hr/

Državni uredi

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije – www.strategija.hr
Središnji državni ured za e-Hrvatsku – www.e-hrvatska.hr
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom – www.imovina-hr.hr
Državni ured za reviziju – www.revizija.hr

Uprave

Porezna uprava – www.pu.mfin.hr
Carinska uprava – www.carina.hr
Državna geodetska uprava – www.katastar.hr

Zavodi

Hrvatski zavod za zapošljavanje – www.hzz.hr
Državni zavod za statistiku – www.dzs.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo – www.dzm.hr
Državni hidrometeorološki zavod – meteo.hr
Državni zavod za intelektualno vlasništvo – www.dziv.hr
Državni zavod za zaštitu prirode – www.dzzp.hr
HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – www.mirovinsko.hr
HZPSS – Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu www.hzpss.hr

Fondovi RH

Fond za regionalni razvoj – www.fond.hr
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – www.fzoeu.hr
Fond za razvoj i zapošljavanje – www.frz.hr
Hrvatski fond za privatizaciju – www.hfp.hr

Strukovne organizacije

HGK – Hrvatska gospodarska komora – www.hgk.hr
HOK – Hrvatska obrtnička komora – www.hok.hr
HSZ – Hrvatski savez zadruga – www.zadruge.hr
HUP – Hrvatska udruga poslodavaca – www.hup.hr
HIZ – Hrvatski izvoznici – www.hrvatski-izvoznici.hr
HZTK – Hrvatska zajednica tehničke kulture – www.hztk.hr

Agencije

AIK – Agencija za investicije i konkurentnost – www.aik-invest.hr
HAMAG BICRO- Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije – www.hamag.hr
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija – www.croenergo.eu
HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – www.hanfa.hr
HERA – Hrvatska energetskaregulatorna agencija – www.hera.hr
HROTE – Hrvatski operator tržišta energije – www.hrote.hr
HIDRA – Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija www.hidra.hr
AZTN – Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – www.aztn.hr
AMPEU – Agencija za mobilnost i programe Europske unije – www.mobilnost.hr
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – http://www.asoo.hr/defco/default.aspx

Bankarske i financijske institucije

HNB – Hrvatska narodna banka – www.hnb.hr
HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak – www.hbor.hr
FINA – Financijska agencija – www.fina.hr
RIF – Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – www.rif.hr

Registri

Sudski registar trgovačkih društava u RH – sudreg.pravosudje.hr
Središnji obrtni registar – sor.mingorp.hr
Registar udruga – www.uprava.hr/RegistarUdruga
Registar poslovnih subjekata (Biznet)- www1.biznet.hr

Instituti

IMO – Institut za međunarodne odnose – www.imo.hr
EIHP – Energetski institut Hrvoje Požar – www.eihp.hr
IRB – Institut Ruđer Bošković – www.irb.hr
EIZ – Ekonomski institut, Zagreb – www.eizg.hr
IJF – Institut za javne financije – www.ijf.hr

Ostale poveznice

Državni inspektorat – www.inspektorat.hr
Narodne novine – Službeni list Republike Hrvatske www.nn.hr
HTZ – Hrvatska turistička zjednica – www.croatia.hr
Hrvatska gospodarska diplomacija – hgd.mvpei.hr
HITRO.HR – www.hitro.hr
Tax-Fin-Lex – sustav poreznih, financijskih i pravnih informacija – www.tax-fin-lex.hr
Poslovna tražilica WLW – www.wlw.hr

Međimurje

MESAP – Međimurski sajam poduzetništva – www.mesap.hr
TZM – Turistička zajednica Međimurja – www.tzm.hr
HGK Županijska komora Čakovec http://www.hgk.hr/wps/portal/!ut/p/.cmd/cl/.l/hr
HOK – Obrtnička komora Međimurja – www.obrtnicka-komora-medjimurja.hr

Gradovi i općine u Međimurskoj županiji
Grad/općina web stranica e-mail
Međimurska Županija www.medjumurska-zupanija.hr info@med.zup.t-com.hr
Grad Čakovec www.cakovec.hr grad-cakovec1@ck.tel.ht
Grad Mursko Središće www.mursko-sredisce.hr grad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr
Grad Prelog www.prelog.hr gradonacelnik@prelog.hr
Općina Belica  www.belica.hr opcina-belica@ck.t-com.hr
Općina Dekanovec www.dekanovec.hr opcina-dekanovec@ck.t-com.hr
Općina Domašinec www.opcina-domasinec.hr  opcina-domasinec@ck.t-com.hr
Općina Donja Dubrava www.donjadubrava.com opcina-donja-dubrava@ck.t-com.hr
Općina Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr opcina@donjikraljevec.hr
Općina Donji Vidovec www.donjividovec.hr opcina.donji.vidovec1@ck.t-com.hr
Općina Goričan www.gorican.hr opcina@gorican.hr
Općina Gornji Mihaljevec www.gornjimihaljevec.hr opcina.gornji.mihaljevec@ck.t-com.hr
Općina Kotoriba www.kotoriba.hr opcina@kotoriba.hr
Općina Mala Subotica www.opcina-mala-subotica.hr opcina@opcina-mala-subotica.hr
Općina Nedelišće www.nedelisce.hr
Općina Orehovica  www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr
Općina Podturen www.opcina-podturen.hr opcina-podturen@ck.t-com.hr
Općina Pribislavec www.pribislavec.hr opcina.pribislavec@ck.t-com.hr
Općina Selnica www.selnica.hr opcina-selnica@ck.t-com.hr
Općina Strahoninec www.strahoninec.hr opcina-strahoninec@ck.t-com.hr
Općina Sveta Marija www.svetamarija.hr opcina-sveta-marija@ck.t-com.hr
Općina Sveti Juraj na Bregu www.svetijurajnabregu.hr opcina.sveti.juraj.nb@ck.t-com.hr
Općina Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr
Općina Štrigova www.tic-strigova.hr opcina.strigova@ck.t-com.hr
Općina Vratišinec www.vratisinec.hr
Mediji

Međimurske novine – www.mnovine.hr
Večernji list regionalni dio – www.vecernji.hr/newsroom/regions/varazdin_i_medjimurje/index.do
Srce TV – www.srce.tv
Portal Čakovec Online – www.cakoveconline.com
List Međimurje – www.medjimurje.hr
Radio 1 – www.radio1.hr
Hrvatski radio Čakovec – www.radio-cakovec.hr
Radio 105 – radio105.hr
Radio Studio M – www.studiom.hr
Radio Međimurje – www.kotoriba.hr/radiomedjimurje.htm
Portal eMeđimurje – www.emedjimurje.hr

Europska unija

Središnji portal Europske unije – europa.eu
IPA SI-HR – www.si-hr.eu/start_hr
HU-HR – www.hu-hr-ipa.com/hr
IEE – www.ec.europa.eu/energy/intelligent
Europska komisija – www.ec.europa.eu

Hrvatska i EU

EnterEurope – Vodič kroz informacije o EU – www.entereurope.hr
Delegacija Europske komisije u Hrvatskoj – www.delhrv.ec.europa.eu
Pregovori o pristupanju RH Europskoj uniji – www.eu-pregovori.hr
Euro info komunikacijski centar Zagreb – www.euroinfo.hr
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU – www.strategija.hr
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje – cfcu.mfin.hr
Ured hrvatskih regija u Briselu – www.croatianregions.eu

Regionalne razvojne agencije

EURADA – Europsko udruženje razvojnih agencija – www.eurada.org

Razvojne agencije u RH

AZRA – Agencija za razvojVaraždinske županije – www.azra.hr
PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja – www.pora.com.hr
ZARA – Zagorska razvojna agencija – www.zara.hr
IDA – Istarska razvojna agencija – www.ida.hr
Regionalna razvojna agencija Porin – www.porin.hr
ZADRA – Razvojna agencija Zadarske županije – www.zadra.hr
SIMORA – Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije – www.simora.hr
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje – www.slavonija.hr
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije – www.zacorda.hr
DUNEA – Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – www.dunea.hr
ČakRa – Razvojna agencija Grada Čakovca – www.cakra.hr
LEDA Vinkovci – www.leda-es.hr
Razvojna agencija Vukovar – www.vura.hr