KORAK BLIŽE POZICIONIRANJU MEĐIMURJA KAO POŽELJNE TURISTIČKE DESTINACIJE

KORAK BLIŽE POZICIONIRANJU MEĐIMURJA KAO POŽELJNE TURISTIČKE DESTINACIJE

rsz 1img 0121

U srijedu, 29. listopada 2014. g. REDEA je organizirala posljednju radionicu za potrebe izrade Strateškog marketinškog plana razvoja turizma za Međimursku županiju. Kao i na svim dosadašnjim radionicama, i na ovoj su prisustvovali djelatnici u turizmu, predstavnici turističkih zajednica, institucija, predstavnici udruga, lokalne i regionalne samouprave, a raspravljali su o organizaciji i upravljanju u turizmu te monitoringu aktivnosti.

Ovime je završen niz od pet radionica i 11 fokus grupa sa sveukupno 300-tinjak uključenih dionika. Naime, u veljači ove godine, REDEA, Turistička zajednica Međimurske županije i Institut za turizam započeli su s prvim aktivnostima u okviru izrade Strateškog marketinškog plana razvoja turizma za Međimursku županiju koji je vrlo značajan za međimurski turizam. Na prvoj radionici predstavio se projekt JointPlanning CODE kroz koji je izrada projekta i financirana te budući proces izrade samog dokumenta. Druga radionica odnosila se na predstavljanje situacijske analize i SWOT analize, dok je tema treće bilo razvoj brenda destinacije. Četvrta radionica bila je orijentirana na segmentaciju tržišta, proizvodnim portfelj i promotivne aktivnosti, a ova posljednja bavila se već spomenutom organizacijom i upravljanjem u turizmu. Fokus grupe bile su podijeljene na predstavnike ekspertne javnosti, poljoprivrednih proizvođača koji se bave turizmom na svom obiteljskom gospodarstvu, civilni sektor, ekološke organizacije i djelatnike iz kulture, turističke/putničke agencije, ugostitelje, pružatelje usluga smještaja u turizmu, predstavnike jedinica lokalne samouprave, djelatnike u sportu i wellnessu te fokus grupa o brendu i fokus grupa s predstavnicima turističkih djelatnika iz susjednih županija i iz Slovenije.

Temeljem svih saznanja i podataka koje su stručnjaci iz Instituta za turizam prikupili kroz radionice, fokus grupe i terenske posjete, izradit će kvalitetan dokument koji će osnažiti prepoznatljivost Međimurja kao turističke destinacije, odnosno istaknuti njene konkurentske prednosti. Dakle, Međimurje je blizu identificiranja onog jedinstvenog što ga čini drugačijim od susjednih turističkih destinacija.

Javno predstavljanje dokumenta najavljuje se za prosinac ove godine.

rsz 1img 0121