KONFERENCIJA PRIMJENA VISOKIH TEHNOLOGIJA U PREZENTACIJI KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE

KONFERENCIJA PRIMJENA VISOKIH TEHNOLOGIJA U PREZENTACIJI KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE

Sve više  kulturnih i turističkih organizacija prepoznaje ulogu primjene novih tehnologija u zaštiti te pobuđivanju interesa javnosti za kulturnu i povijesnu baštinu. Ta je činjenica motivirala Regionalnu razvojnu agenciju Međimurje – REDEA d.o.o., koja vodi Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje, da u partnerstvu s tvrtkom za upravljanje inovacijama INI-Novation GmbH, iz njemačkog grada znanosti Darmstadta, organizira konferenciju pod nazivom Primjena visokih tehnologija u prezentaciji kulturne i povijesne baštine. Konferencija će se održati 27. svibnja 2010. godine u konferencijskoj dvorani u poslovnoj zgradi King ICT-a, Buzinski prilaz 10, Zagreb. Pokrovitelji konferencije su King ICT d.o.o., Njemačko savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja i Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o.

Na konferenciji će biti predstavljene visoke tehnologije i primjeri najboljih praksi njihovoga korištenja u prezentaciji kulturne i povijesne baštine. Bit će predstavljene nagrađivane tehnologije razvijene u Hrvatskoj, tehnologije razvijene na njemačkim istraživačkim institutima te tehnologije iz Španjolske. Predstavit će se primjeri najboljih praksi u primjeni tehnologija u prezentaciji kulturne i povijesne baštine iz Hrvatske, Španjolske, Bugarske i Njemačke. Cilj je organizatora potaknuti veću primjenu visokih tehnologija u zaštiti i prezentaciji kulturne i povijesne baštine što će se postići prikazom visokih tehnologija i uspješnih primjera njihove primjene. Konferencija je namijenjena muzejima, turističkim zajednicama, organizacijama nadležnim za upravljanje kulturnim i povijesnim odredištima i ostalim kulturnim institucijama iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Pozivamo zainteresirane iz ciljnih skupina da prisustvuju konferenciji.
 
Pozivnicu s programom konferencije možete skinuti ovdje
Prijavni obrazac možete skinuti ovdje