KONFERENCIJA “GRADIMO EUROPU KROZ ŽUPANIJE, GRADOVE I OPĆINE”

KONFERENCIJA “GRADIMO EUROPU KROZ ŽUPANIJE, GRADOVE I OPĆINE”

U Zagrebu će 25. studenoga s početkom u 9 sati biti održana tematska konferencija o strukturnim fondovima za gradove, općine i županije u razdoblju 2014.-2020. Bit će predstavljeni operativni i razvojni programi namijenjeni jedinicama lokalne i regionalne samouprave: OP Konkurentnost i kohezija, OP Učinkoviti ljudski potencijali, ruralni i urbani razvoj te programi prekogranične suradnje. Posebna točka programa posvetit će se i novom instrumentu za teritorijalnu suradnju u okviru EU – Europske grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS).

Središnja točka programa konferencije bit će politička diskusija koja će na temu europske dimenzije lokalnih vlasti okupiti petero predstavnika relevantnih dionika: države, lokalnih vlasti i institucija EU. U okviru moderirane diskusije govornici će raspraviti mogućnosti i prepreke za lokalni i regionalni razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i oživljavanje gospodarstva te načine sudjelovanja gradova, općina i regija u zakonodavnom procesu Europske unije.

Konferencija je rezultat suradnje Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatska zajednice županija i Odbora regija EU, uz stručnu potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Konferencija je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave (načelnike, gradonačelnike i župane) te nadležnim lokalnim službenicima i zaposlenicima razvojnih agencija. Sudjelovanje je besplatno uz osigurano simultano prevođenje s francuskog na hrvatski jezik i obratno. Detaljni program konferencije i upute za prijavu nalaze se na stranici Udruge gradova.