KAKO PRIVUĆI NOVA STRANA ULAGANJA U MEĐIMURSKU ŽUPANIJU?

KAKO PRIVUĆI NOVA STRANA ULAGANJA U MEĐIMURSKU ŽUPANIJU?

Zanimljiva i konstruktivna radionica na temu privlačenja ulaganja u Međimursku županiju održana je danas 17. prosinca 2013. godine u organizaciji REDEA-e  u okviru provedbe prekograničnog projekta INVESTrategy .
 

Izlaganja su imali predstavnici REDEA-e, predstavnici nacionalne Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) te predstavnik Općine Sveti Martin na Muri, a u kasniju diskusiju uključili su se i predstavnici Međimurske županije, Općine Mala Subotica, Grada Mursko Središće i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 

Jako Horvat, voditelj odjela za razvoj gospodarstva u REDEA-i, ujedno i voditelj projekta INVESTrategy, govorio je o dosadašnjim aktivnostima agencije u privlačenju ulaganja te podsjetio na važnost dobre komunikacije svih dionika u procesu privlačenja ulaganja i komunikacije s investitorima na lokalnoj i nacionalnoj razini. U nastavku je Bojan Batinić, koordinator specijalist u Službi za realizaciju i podršku investicijskim projektima,  prikazao je ulogu AIK-a u području privlačenja ulaganja s posebnim osvrtom na organizacije posjeta ulagača potencijalnim ulagačkim lokacijama i očekivanja ulagača. Franjo Makovec, načelnik Općine Sveti Martin na Muri održao je zanimljivo izlaganje o dobroj praksi razvoja poslovne zone u kojoj danas djeluju tvrtke s približno 270 otvorenih radnih mjesta.
 

Predstavnici JLS-ova usuglasili su se oko potrebe da se izgradnja kanalizacijskih sustava u zonama mora odrediti kao jedan od prioriteta među projektima izgradnje komunalne infrastrukture te da se ti projekti kandidiraju za sredstva iz fondova EU, jer je njeno nepostojanje često prepreka koja odvraća investitora od odluke o ulaganju u poslovne zone u Međimurskoj županiji.
 

Zaključak  sudionika jest da je radionica bila uspješna i korisna, te da zbog jasnih izravnih i neizravnih koristi koje strana ulaganja donose lokalnom gospodarstvu i zajednici svi lokalni dionici moraju surađivati i sa svoje strane učiniti sve kako bi  Međimurje privuklo nove ulagačke projekte.
 

REDEA će nastaviti s aktivnostima na privlačenju ulaganja i u narednoj godini, a temelji za proaktivniji i učinkovitiji pristup upravo su stvoreni kroz projekta INVESTrategy, u prvom redu kroz izrađenu marketinšku strategiju za privlačenje ulaganja i izradu brošura za promociju ulagačkih potencijala Međimurske županije i prekograničnog područja.
 

Provedba projekta Investrategy završava u siječnju 2014. godine, završnom konferencijom koja će se održati 15. siječnja 2014. godine u Koprivnici, gdje će biti predstavljeni svi rezultati projekta kao i mogućnosti nastavka započetih aktivnosti i zajedničkih napora partnera u promociji regije i fokusiranom privlačenju stranih ulagača.

Investrategy_logo

redea_radionica_za_jls_1