Kako do učinkovitih izravnih stranih ulaganja do 2020. godine?

Kako do učinkovitih izravnih stranih ulaganja do 2020. godine?

U utorak, 5. studenog 2013. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije održano je predstavljanje Marketinške strategije za privlačenje izravnih stranih ulaganja u Međimursku županiju, zajedno s prvom radionicom za jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka za odnose s ulagačima, što je financirano iz prekograničnog projekta INVESTrategy, čiji je nositelj Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.


Događanje je otvorio župan Međimurske županije Matija Posavec naglasivši važnost sustavnog i strateškog pristupa izravnim stranim ulaganjima te njihovog potencijalnog doprinosa razvoju Međimurja. Budući da su sudionici bili predstavnici jedinica lokalne samouprave, istaknuo je nužnost suradnje, te zajedničkog proaktivnog pristupa ulagačima kojima treba prenijeti poruku o potencijalima Međimurja kako bismo se pozicionirali kao odredište prijateljski nastrojeno prema ulagačima.


Jako Horvat, voditelj odjela za razvoj gospodarstva u REDEA-i, predstavio je ideju projekta INVESTrategy i osnovne aktivnosti koje se odnose na izradu marketinške strategije, jačanje kompetencija i kapaciteta lokalnih stručnjaka i zaposlenika jedinica lokalne i regionalne samouprave te izradu materijala za promociju Međimurja kao ulagačke destinacije. Osvrnuo se na ograničenja s kojima se susrećemo u promicanju ulaganja, posebno ona financijske prirode, pa je naglasio kako će strategija omogućiti učinkovito korištenje ograničenih resursa.


Marketinšku strategiju izradilo je poduzeće ARATA BIZ d.o.o. čiji je predstavnik Marko Jurčić govorio o prednostima izravnih stranih ulaganja i tome kako ona nisu sva korisna i učinkovita za lokalnu zajednicu. Skrenuo je pažnju sudionicima kako je greenfield ulaganje, koje je izvozno orijentirano, ono koje će donijeti najviše pozitivnih efekata, primjerice, kroz transfer tehnologije i znanja, priljev vanjskih sredstava, nova radna mjesta i razvoj novih vještina. Zbog ranije spomenutih ograničenja nije moguće proaktivno pristupiti svim ulagačima, već je imajući u vidu potencijale Međimurja, određeno tri primarna sektora koje bismo trebali ciljati, a to su metaloprerađivački, proizvodnja tekstila i obuće te informacijsko-komunikacijske tehnologije. Posebnu vrijednost strategiji daje usporedba Međimurske županije i njenih potencijala za privlačenje ulaganja sa sličnim i konkurentskim regijama u Europi koje nam mogu poslužiti kao referenca.

Investrategy_logo

RE04