JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU POZIVA „GRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA“

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU POZIVA „GRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA“

Na portalu e-Savjetovanja u tijeku je javno savjetovanje o Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta“.

Cilj budućeg  Poziva na dostavu projektnih prijedloga  je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisuje obvezu JLS-ovima o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika.

Bespovratna sredstva u okviru Poziva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva. Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga završava danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

U modalitetu trajnog poziva se vrši provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijedloga i udovoljavanja pozivom utvrđenog kvalitativnog minimuma (praga), bez međusobne usporedbe projektnih prijedloga, po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog projektnog prijedloga.

Svoje komentare na Nacrt ključnih elementa Poziva možete slati do 23. 1. 2017. putem ove POVEZNICE.