JAVNI POZIV (ZO-9/2015) ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA

JAVNI POZIV (ZO-9/2015) ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 1. srpnja 2015. godine Javni poziv radi neposrednog sufinanciranja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena (tematska područja: zaštita okoliša i niskougljični razvoj).

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

1. znanstvene organizacije i javne ustanove koje su korisnici državnog proračuna, odnosno korisnici proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave,
2. trgovačka društva (pod određenim uvjetima).

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva:
–    subvencije trgovačkim društvima,
–    pomoći znanstvenim organizacijama i javnim ustanovama u iznosu od 40 do 80% opravdanih troškova.

Istraživačke aktivnosti koje su prihvatljive:
–    temeljna ili primijenjena istraživanja,
–    razvoj i integracija tehnologija,
–    ispitivanje i potvrđivanje prototipa malih razmjera u laboratoriju ili simuliranom okruženju,
–    demonstracijske ili pilot aktivnosti čiji je cilj pokazivanje tehničke izvodljivosti u uvjetima sličnim radnom okruženju.

Razvojne aktivnosti koje su prihvatljive:
–    provedba analiza i razvoj analitičkih modela za potrebe planiranja niskougljičnog razvoja,
–    provođenje ispitivanja,
–    demonstracijske ili pilot aktivnosti čiji je cilj potvrđivanje tehničke i ekonomske održivosti nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja u radnom (ili približno radnom) okruženju,
–     konačan razvoj i potvrđivanje tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja,
–    potvrđivanje tehničke i ekonomske uspješnosti tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja u stvarnim radnim i tržišnim uvjetima.

Dodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše do 200.000,00 KN po zahtjevu.

Podnositelj može dostaviti najviše dva zahtjeva za korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu, ali može biti partner u više projekata za koje se podnosi zahtjev na Javni poziv. 

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv završava istekom kalendarske 2015., odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda.

Više informacija o ovom Javnom pozivu može pronaći OVDJE.