JAVNI POZIV (ZO-12/2015) ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI FINANCIRANJA PROJEKTA „PLAN POSTUPNOG SMANJIVANJA I UKIDANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ (HCFC R22 – KONTROLIRANA TVAR) U REPUBLICI HRV

JAVNI POZIV (ZO-12/2015) ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI FINANCIRANJA PROJEKTA „PLAN POSTUPNOG SMANJIVANJA I UKIDANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ (HCFC R22 – KONTROLIRANA TVAR) U REPUBLICI HRV

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 15. srpnja 2015. Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekta „Plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (HCFC R22 – kontrolirana tvar) u Republici Hrvatskoj“.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu ostvaruju jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove koje su korisnici državnog proračuna/proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi Vlade RH, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama).

Opravdani troškovi sukladno ovom Javnom pozivu su:

1. Svi troškovi vezani uz zamjenu postojeće HCFC R22 radne tvari novom, uključujući troškove nabavke nove radne tvari, preinake ili konverziju sustava (provedba postupka retrofittinga i/ili konverzije postojećeg sustava) kako bi primio novu radnu tvar do njegove potpune funkcionalnosti.
2. Troškovi uništavanja prikupljene kontrolirane tvari HCFC R22 iz postojećeg uređaja i zbrinjavanje zamijenjenih (zauljenih) dijelova opreme.
3. PDV ukoliko se ne odbija kao pretporez.

Razmatrat će se samo rashladni uređaji kojima deklarirana masa punjenja HCFC radnom tvari R22 iznosi jednako ili više od 15 kilograma po uređaju.

Fond će po ovom Javnom pozivu korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći, najviše do 50.000,00 KN po uređaju.

Podnositelji zahtjeva mogu dostaviti jedan zahtjev koji se može odnositi na više rashladnih uređaja koji su predmet financiranja po ovom Javnom pozivu.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili iskoristivosti osiguranih sredstava.

Više informacija o ovom Javnom pozivu nalazi se OVDJE.