JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM KREDITIRANJA SEOSKOG TURIZMA ”RAZVOJ TURIZMA NA SELU”

JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM KREDITIRANJA SEOSKOG TURIZMA ”RAZVOJ TURIZMA NA SELU”

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavilo je natječaj u okviru programa ”Razvoj turizma na selu” koji je namijenjen kreditiranju seoskog turizma na ruralnim područjima Republike Hrvatske uz državnu subvenciju kamata. Korisnici programa su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti bez nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu. Sredstva su namijenjena stvaranju smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam i za stvaranje uvjeta za dodatne sadržaje i atrakcije u seoskom turizmu.

Krediti se kreću od 10.000 EUR do 200.000 EUR, rok otplate je 15 godina s uključenim počekom do 2 godine. Kamatna stopa je za korisnika kredita fiksna 8% godišnje uz fiksnu subvenciju Ministarstva od 6% godišnje. Rok iskorištenja kredita je do 12 mjeseci. Moguće je ugovoriti jamstvo HAMAG-a. Rok podnošenja zahtjeva je kontinuirano ovisno o proračunskim sredstvima predviđenima za ove namjene u tekućoj godini.

Detaljniji podaci o programu i pozivu dostupni su na adresi: http://www.mmtpr.hr/UserDocsImages/070716-rural-javnipoziv.pdf