JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE U TURIZMU

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE U TURIZMU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 20. studenog 2019. godine objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predmet poziva je dodjela sredstava za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, a rezervirana su sredstva u iznosu do 18.000.000,00 kn koja će se dodjeljivati 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva. Opravdani troškovi po ovom pozivu su troškovi nabave i ugradnje FNE i troškovi stručnog nadzora nastali nakon 20. studenog 2019. godine.

Iznajmljivači i OPG-ovi na Poziv mogu svaki dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje jedne nove FNE.

Sredstva se dodjeljuju na sljedeći način:

Iznajmljivačima u iznosu do 70.000,00 kn po zahtjevu

         a) provođenje stručnog nadzora – 40 /60 / 80 %, ali ne više od 1.000,00 kn / 1.500,00 kn / 2.000,00 kn ovisno o području provođenja projekta

         b) nabava i ugradnja FNE – 40 % /60 %/ 80 %, ali ne više od 34.000,00 / 51.000,00 kn / 68.000,00 kn ovisno o području provođenja projekta

OPG-ovima u iznosu do 200.000,00 kn po zahtjevu

         a) provođenje stručnog nadzora – 40 /60 / 80 %, ali ne više od 2.000,00 kn / 3.000,00 kn / 4.000,00 kn ovisno o području provođenja projekta

         b) nabava i ugradnja FNE – 40 % /60 %/ 80 %, ali ne više od 98.000,00 / 147.000,00 kn / 196.000,00 kn ovisno o području provođenja projekta

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, uz naznaku: „JP FNE U TURIZMU 2019.“,
Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

  • preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
  • osobno u pisarnicu Fonda na istoj adresi.

Više informacija o natječaju, kao i popis natječajne dokumentacije možete pronaći ovdje.