RAZVOJ JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna.

Na navedeni Javni poziv mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture kao što su:

  • projekti uređenja morskih i ostalih plaža;
  • projekti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom;
  • projekti javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla).

Ministarstvo turizma sufinancira do 80 % opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta, pri čemu su propisani minimalni, odnosno maksimalni iznosi potpore ovisno o vrsti ulaganja kako slijedi:

  • za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000 kn, dok je maksimalni iznos 1.000.000 kn;
  • za centre za posjetitelje i interpretacijske centre minimalni iznos potpore je 000 kn dok je maksimalni iznos potpore 1.000.000 kn;.
  • za izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma županije sa standardima do 50.000 kn, a uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla od 100.000 kn do 400.000 kn potpore.

Javni poziv otvoren je do 15. rujna 2017. godine.

Više informacija o Javnom pozivu za razvoj javne turističke infrastrukture možete pronaći OVDJE.