JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU ZA MEÐIMURSKU ŽUPANIJU

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU ZA MEÐIMURSKU ŽUPANIJU

Županijski tim za edukacijski program „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ i Tim za implementaciju Plana za zdravlje građana Međimurske županije objavljuju javni poziv za prijavu programa i projekata sa svrhom promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Međimursku županiju za 2010. godinu.

Javni poziv je otvoren do 05. ožujka 2010. godine. Prioriteti u očuvanju zdravlja stanovništva Međimurske županije, ujedno prioriteti na koje se trebaju pozivati projekti i programi jesu:

1.      koronarna srčana bolest
2.      moždani udar
3.      nedovoljna tjelesna aktivnost
4.      rak dojke
5.      pušenje i prekomjerno pijenje mladih

Prijaviti se mogu udruge i druge pravne osobe sa sjedištem na području Međimurske županije, čijim programima moraju biti obuhvaćene osobe s prebivalištem u Međimurskoj županiji, a usmjereni su na rješavanje ili prevenciju gore navedenih prioriteta.

Svi zainteresirani moraju svoje programme /projekte prijaviti na propisanim obrascima koji se mogu podići u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine (soba br. 58), a mogu se naći i na web stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr, gdje možete pronaći sve detalje o ovom pozivu.