JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE- KROZ POMOĆ PRORAČUNIMA ZA JLP(R)S

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE- KROZ POMOĆ PRORAČUNIMA ZA JLP(R)S

Predmet  ovoga javnog  poziva  je  dodjela bespovratnih  sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi poziva su:

– Ojačati energetsku učinkovitost na područjima jedinica lokalne samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
– Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
– Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
– Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
– Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

– Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije (oprema),
– Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
– Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
– Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
– Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete.

Iznos sufinanciranja:

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može biti 200.000,00 kuna.

– Za zamjenu neučinkovite rasvjete energetski učinkovitijom, tzv. LED rasvjetom, određuje se fond od 4.000.000,00 kuna.
– Za izradu ili zamjenu toplinske ovojnice fasade (toplinska izolacija vanjskih dijelova fasada, prozora i vrata, toplinska izolacija krova i izrada spuštenih stropova) određuje se fond od 3.000.000,00 kuna.
– Za ugradnju opreme (kotlovnice, radijatorska oprema, kolektori za pripremu tople potrošne vode i za grijanje, sunčane elektrane, punionice elektroprometala, vjetroelektrane i pripadajuća oprema) određuje se fond od 2.000.000,00 kuna.
– Za izradu certifikata objekata u vlasništvu jedinice lokalne ili područne/regionalne samouprave određuje se fond od 1.000.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Javni poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr) i traje do iskorištenja sredstava.

Više informacija o tome možete vidjeti putem sljedeće poveznice.