JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA

Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO objavila je javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta.

Rokovi za prijavu projekata u Program provjere inovativnog koncepta su sljedeći:
• rok za predaju pretprijava u Prepoznati centar je 9. travnja 2012. godine
• natjecatelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra imaju rok za izradu i predaju potpunih prijava do 25. travnja 2012. godine u Prepoznati centar.

Detaljne informacije o Programu i uvjetima sufinanciranja nalaze se u “Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike”.

Napomena: Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u četvrtom krugu, potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Više informacija i dokumentacija dostupni su na web stranicama Poslovno-inovacijske agencije Hrvatske, na podstranici Programa.

Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje jedan je od prepoznatih centara u koji se možete javiti ukoliko Vas zanimaju dodatne informacije o Programu.

Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
Kontakt osoba: Ivan Plačko
T: 040 39 55 42
E: ivan.placko@ticm.hr
www.ticm.hr

Dokumentacija:
Javni poziv
Brošura
Priručnik za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike

CORRIGENDUM Priručnika za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike
Obrazac pretprijave
Obrazac prijave
Priručnik evaluacijskih procedura programa PoC za Prepoznate centre i natjecatelje
Prikaz evaluacijske procedure Sektora za vrednovanje i ugovaranje pri BICRO-u

Obrazac za proračun projekta

Obrazac za provedbeni plan

Kontrolna lista