JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U CILJU GRAĐENJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U CILJU GRAĐENJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

Kratak opis natječaja:

Reciklažnim dvorištem podrazumijeva se nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

•    jedinice lokalne samouprave (JLS).

Prihvatljive aktivnosti:

•    izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD – geodetski projekt, glavni projekt s pripadajućim troškovnikom.

Iznos sufinanciranja:

Najveći iznos sufinanciranja je ukupno 60.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja je 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu: 31.12.2015.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.