JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE “TRADICIONALNIH” PROJEKATA IZ PROGRAMA LIFE 2014.-2020. ZA 2015. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE “TRADICIONALNIH” PROJEKATA IZ PROGRAMA LIFE 2014.-2020. ZA 2015. GODINU

Predmet poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014.-2020. – “tradicionalni projekti”. Projektni prijedlozi pogodni za prijavu na ovaj poziv su pilot, demonstracijski, najbolje prakse ili informacijski projekti koji odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti koordinator-korisnici projekta ili pridruženi-korisnici na projektu:

-trgovačka društva i druge prave osobe,
– fizičke osobe (obrtnici),
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– tijela državne uprave,
– ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
– nevladine organizacije.

Projektni prijedlozi za “tradicionalne LIFE projekte” pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

– zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti iz programa LIFE,
– odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv,
– odnose se na program LIFE 2014.-2020. (potprogram za Okoliš i potprogram za Klimu),
– u skladu su s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.

Stopa sufinanciranja:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će iskazati financiju podršku za opravdane troškove sukladno pravilima programa LIFE i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati, a koje ne prelazi 20% ukupne opravdane vrijednosti projekta.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj poziv završava:

Za projekte iz potprograma Klima do 25. kolovoza 2015. godine,

Za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja:

– Okoliš i učinkovitost resursa do 10. rujna 2015. godine,
– Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna 2015. godine,
– Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna 2015. godine.