JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “ULAGANJE U ZDRASTVENU ZAŠTITU NA PRIMARNOJ RAZINI”

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “ULAGANJE U ZDRASTVENU ZAŠTITU NA PRIMARNOJ RAZINI”

Objava ovog poziva od strane Ministarstva zdravlja financira se iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj.

Opći cilj poziva je ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne zaštite na skrb u zajednici. Specifični cilj poziva je poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji su Domovi zdravlja i Koncesionari obiteljske medicine, ginekologije i pedijatrije na primarnoj razini te dentalne medicine u sljedećim županijama:

Bjelovarsko-bilogorska (DZ Bjelovar), Međimurska (DZ Čakovec), Ličko-senjska (DZ Gospić, Otočac, Senj, Korenica, Novalja), Karlovačka (DZ Karlovac, Vojnić, Slunj, Duga Resa, Ozalj, Ogulin), Koprivničko-križevačka (DZ Koprivnica), Krapinsko-zagorska (DZ Krapina), Osječko-baranjska (DZ Osijek, Đakovo, Beli Manastir, Našice, Valpovo, Donji Miholjac), Požeško-slavonska (DZ Požega), Sisačko-moslavačka (DZ Sisak, Kutina, Petrinja), Brodsko-posavska (DZ Sl. Brod, DZ Andrija Štampar Nova Gradiška), Splitsko-dalmatinska (DZ Split), Šibensko-kninska (DZ Šibenik, Knin, Drniš), Varaždinska (DZ Varaždin), Vukovarsko-srijemska (DZ Vinkovci, DZ Vukovar, DZ Županja), Virovitičko-podravska (DZ Virovitica), Otoci (bez obzira na indeks razvijenosti županije kojoj pripadaju).

Prihvatljive aktivnosti:

Za koncesionare:

– Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini,
– Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja),
– Upravljanje projektom,
– Informiranje i vidljivost.

Iznos sufinanciranja:

Minimalni iznos bespovratne potpore za domove zdravlja iznosi 500.000,00 kuna, a maksimalni iznos iznosi 4.000.000,00 kuna.

Minimalni iznos bespovratne potpore za koncesionare iznosi 40.000,00 kuna, a maksimalni iznos iznosi 450.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Natječajna dokumentacija se može preuzeti OVDJE.

Potencijalne prijavitelje se poziva da svoja pitanja postavljaju na: eufondovi-pzz@miz.hr