JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA PODUZETNICIMA PO PROGRAMU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI PODUZETNICIMA ZA TROŠKOVE PRIJAVE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA PODUZETNICIMA PO PROGRAMU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI PODUZETNICIMA ZA TROŠKOVE PRIJAVE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga.“

Temeljem spomenutog Programa dodjeljivati će se potpore male vrijednosti sa ciljem olakšavanja pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje poslovanja, i to na način da će se sufinancirati troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava.

Napominjemo kako je ove godine Javni poziv prilagođen prošlogodišnjim natječajima za pripremu projektnih prijedloga. Tako se na Javni poziv mogu prijaviti i oni prijavitelji koji su svoj projektni prijedlog prijavili na natječaj „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentne oznake KK.03.2.1.15, na način da uz obveznu dokumentaciju dostave i Obrazac za prijavu na poštu generiran iz sustava eFondovi.

Za sve ostale prijavitelje na Javni poziv, potrebno je dostaviti dokaz da je projektni prijedlog zadovoljio minimalno administrativnu provjeru i da je upućen u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Najniži iznos potpore nije određen dok je maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti po jednoj prijavi:

  • do 3.000,00 HRK za projektne prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore manjem ili jednakom od 300.000,00 HRK,
  • do 15.000,00 HRK za projektne prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore većem od 300.000,00 HRK.

Javni poziv biti će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u Upravom odjelu za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, soba 402, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, na tel: 040/374-238 ili putem elektroničke pošte: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr.

Tekst Javnog poziva kao i sva dokumentacija dostupna je ovdje.